Alleen automatische koppeling erkenning en gezag bij notarieel samenlevingscontract

Beperk de automatische koppeling van erkenning en gezag tot kinderen van koppels met een notarieel samenlevingscontract.

Dat
adviseren de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging
voor Mediators in het Notariaat (VMN) aan de Kamercommissie van Justitie en
Veiligheid. Die commissie kan op 20 februari schriftelijk reageren op het
wetsvoorstel ‘erkenning en gezag’.

Het
wetsvoorstel wil het onderscheid tussen gehuwde en ongehuwde ouders opheffen.
De eerste groep heeft automatisch samen het gezag over kinderen, de tweede
groep niet. Het wetsvoorstel regelt dat de ongehuwde partner van de moeder die
zijn of haar kind erkent, ook automatisch het gezag krijgt. Het notariaat is al
in een vroeg stadium betrokken bij dit initiatiefwetsvoorstel van D66 en VVD.
Zo heeft de issuegroep Familie van Nu al eerder aangegeven dat een automatische
koppeling tussen erkenning en gezag in sommige gevallen gevaarlijk is.

Verbetering

Ten
opzichte van eerdere versies van het wetsvoorstel is een duidelijke verbetering
aangebracht: als de moeder geen toestemming geeft voor de erkenning, maar de
rechtbank wel, dan volgt niet automatisch het gezag. De KNB en de VMN adviseren
(pdf, 85 kB) de voorgestelde automatische koppeling van het gezag aan de
erkenning verder te beperken. Zij zien het liefst dat alleen stellen met een
notarieel samenlevingscontract automatisch gezag krijgen. Op die manier kan de
notaris nagaan of beide partijen inderdaad samen gezag willen.

Wilt
u meer weten over erkenning en gezag? Bel ons voor het maken van een afspraak.