Stichting oprichten

Wilt u een stichting oprichten? Laat u dan goed adviseren zodat uw stichting een solide basis voor de toekomst krijgt. Zeker ook, omdat u een stichting geheel zelfstandig kunt oprichten en een degelijk advies dan een groot verschil kan maken. Uiteraard zult u altijd een notariële akte nodig hebben. Een officieel document waarin alle statuten van uw stichting zijn opgenomen als ook de bevoegdheden van het bestuur. Stichtingen hebben geen leden. Een algemene ledenvergadering is dan ook niet nodig.

Het doel van de stichting

Elke stichting heeft een specifieke doelstelling. Winst maken daarbij is toegestaan, maar alleen als de winstuitkering ten goede komt aan doelen met een sociale of ideële inslag. Verder moet in de tenaamstelling van uw stichting het woord ‘stichting’ terugkeren. Iedereen weet dan dat ze met een stichting te maken hebben en niet met een bedrijf. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Een raad van toezicht kan toezicht houden op het bestuur, maar dit is niet verplicht.

Hoe kan de notaris u helpen bij een stichting oprichten?

Uw notaris stelt de notariële oprichtingsakte op met daarin de statuten. Daarin staan onder andere:

  • de naam van de stichting
  • het doel
  • de bestuurders
  • de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders
  • de winst- en overschotbestemming

Statuten wijzigen

Ook voor de wijziging van de statuten is een notariële akte vereist. En zolang de stichting niet is ingeschreven in het handelsregister, is elke bestuurder hoofdelijk aansprakelijk. Uw notaris regelt deze inschrijving voor u. Het bestuur van de stichting kunt u zelf wijzigen bij de Kamer van Koophandel.

Gratis en vrijblijvend informatiegesprek

U wilt een stichting oprichten? Kom dan eerst langs bij 010Notaris voor een gratis en vrijblijvend gesprek. Wij beantwoorden graag al uw vragen. Tegelijkertijd kunnen we zo een goede inschatting maken van de hoeveelheid werk die voor de oprichting nodig zou zijn, om een zo scherp en eerlijk mogelijke offerte te kunnen maken.