Vereniging oprichten

Gaat u een vereniging oprichten? Een eenvoudige klus waarvoor u slechts een mede-oprichter en enkele statuten nodig heeft. Lastiger is de keuze die u moet maken uit het soort van vereniging die u wil oprichten: een met beperkte of een met volledige rechtsbevoegdheid. Bij laatstgenoemde vereniging bent u als bestuurder niet hoofdelijk aansprakelijk voor schulden of faillissement, maar daarvoor u moet u wel langs de notaris.

Wat staat er in de statuten?

In de statuten legt u de naam van uw vereniging vast, de vestigingsplaats en wijze van besturen. Verder staat erin omschreven wat het doel van uw vereniging gaat zijn. Dat mag geen ‘maken van winst’ zijn, tenzij u een coöperatieve vereniging wilt oprichten. Ook vindt er ook iets in terug over de besluitvorming en de algemene vergadering. Wettelijk mag elk lid in de algemene ledenvergadering stemmen over de belangrijkste zaken. Na de stemronde dient het bestuur ervoor te zorgen dat de besluiten ook echt uitgevoerd worden.

Soorten verenigingen

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Als gezegd zult u voor dit soort van verenigingen langs de notaris moeten. Hij stelt de akte op en helpt u bij het opstellen van de statuten, een belangrijk onderdeel van de oprichtingsakte. Wilt u de statuten van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid veranderen? Dan heeft u daarbij ook de hulp van de notaris nodig.

Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid. Deze hoeven niet noodzakelijkerwijs opgericht te worden bij notariële akte. Het is zelfs niet altijd nodig om statuten op te stellen: de wet regelt dan de gang van zaken binnen de vereniging. Wel zijn bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele schulden of bij faillissement.

Gratis informatiegesprek voor vereniging oprichten

U wilt een vereniging oprichten? Ga dan eerst langs bij 010Notaris voor een gratis vrijblijvend gesprek. Wij beantwoorden graag al uw vragen. Dat kan ook ’s avonds en in het weekend.