Aandelenoverdracht

Wanneer u aandelen van een bv gaat kopen/verkopen zult u in Nederland de hulp van een notaris moeten inroepen. Dat is verplicht. De notaris controleert of de verkoper de rechtmatige eigenaar is en hoe de aandelen zijn verworven. Vervolgens zal hij een akte van aandelenoverdracht opstellen die door koper en verkoper ondertekend moet worden.

 

In deze akte vind u de volgende punten terug:

 

  1. Gegevens van de vennootschap
  2. Beschrijving soort van aandelen (pandrecht, vruchtgebruik)
  3. Aantal te overdragen aandelen
  4. Tijdstip van overdracht
  5. Prijs van de aandelen en hoe betaling voldaan wordt

 

Na ondertekening zal de notaris de aandelen bijschrijven in het aandeelhoudersregister.