Aanverwanten

Aanverwanten zijn de bloedverwanten van uw echtgeno(o)t(e) of geregistreerd partner. U kunt op vier manieren aanverwant zijn van een ander. We noemen ze ook wel de graden van aanverwantschap.

Eerste graad

 • (adoptie)ouders van uw partner;
 • (adoptie)kinderen van uw partner;
 • partner van uw (adoptie)kinderen (schoonzoon of schoondochter).

Tweede graad

 • grootouders van uw partner;
 • kleinkinderen van uw partner;
 • broers en zussen van uw partner.

Derde graad

 • overgrootouders van uw partner;
 • achterkleinkinderen van uw partner;
 • neven en nichten van uw partner (kinderen van broers of zussen);
 • ooms en tantes van uw partner (broers of zussen van de ouders).

Vierde graad

 • betovergrootouders van uw partner;
 • achterneven en achternichten (kleinkinderen van broers of zussen) van uw partner;
 • neven en nichten (kinderen van broers of zussen) van uw partner;
 • oudooms en oudtantes (oom of tante van ouders) van uw partner.