Aflosnota

Een aflosnota is een overzicht van uw hypotheekverstrekker waarin vermeld staat hoe hoog uw restschuld is, en de boete wanneer u de hypotheek wenst over te sluiten. Er zijn twee soorten aflosnota’s, de pro forma die u zelf kunt aanvragen en de finale die alleen door de notaris opgevraagd mag worden.

Inclusief volmacht tot royement

Het belang van de (finale) aflosnota komt tot uiting wanneer u uw hypotheek wilt oversluiten en – vooral ook – wanneer u uw huidige woning gaat verkopen. Omdat de notaris verplicht is de woning te leveren ‘vrij van hypotheken en beslagen’ zal uw oude hypotheek afgelost moeten worden. De notaris zal dan een finale aflosnota bij uw hypotheekverstrekker opvragen om de schuld af te lossen als ook een volmacht om de hypotheek in het Kadaster door te halen.