Afschrift

Een afschrift is een door de notaris ondertekende letterlijke weergave van de minuutakte, het document dat aan alle betrokkenen is uitgereikt.