Afwikkeling nalatenschap

De afwikkeling van een nalatenschap houdt in dat er rekening wordt opgemaakt van alles wat u na uw overlijden zult achterlaten. Schulden, tegoeden, de waarde van de bezittingen zullen dan op wettige wijze afgehandeld moeten worden. Is er een testament? Dan zal deze bij de afwikkeling ook tot uitvoer moeten worden gebracht (legaten etc.). Degene die verantwoordelijk gaat zijn voor de afwikkeling van de nalatenschap (een eventuele executeur) zal uit een positieve nalatenschap zoveel mogelijk de schulden aflossen en tevens de aangifte erfbelasting moeten doen.

Boedelbeschrijving

Vast onderdeel van de afwikkeling nalatenschap is het inventariseren van alle erfgenamen en het achterhalen hun rechten. Wie heeft recht op welk erfdeel? Wat willen ze ermee doen: verwerpen, zuiver aanvaarden of beneficiair aanvaarden? Indien gekozen wordt voor een beneficiaire aanvaarding zal een boedelbeschrijving gemaakt moeten worden.