Akte authentiek

Een authentieke akte is een door een openbaar ambtenaar (notaris) opgesteld en (mede)ondertekend document dat dient als verklaring of overeenkomst. Met zijn handtekening bekrachtigt de notaris hetgeen is verklaard of overeengekomen, en maakt het als zodanig officieel.

De notaris biedt met zijn handtekening de zekerheid…

…dat het document echt is,

…dat er na de ondertekening niets aan is veranderd,

…dat alle vermelde betrokkenen werkelijk degenen zijn geweest die de handtekening hebben gezet,

…dat de datum van ondertekening niet gemanipuleerd is.

Daarnaast getuigt hij met zijn handtekening dat alle partijen naar zijn oordeel voldoende wilsbekwaam zijn, en dat hij naar wettelijk voorschrift hen goed op de hoogte heeft gebracht van alle mogelijke implicaties die op de rechtshandeling kunnen volgen.