Akte onderhands

Een onderhandse akte is een door meerdere partijen ondertekend document waaraan geen notaris aan te pas is gekomen. Een schuldbekentenis bijvoorbeeld, of een leasecontract. <br/>Om aan onderhandse aktes enige juridische kracht te ontlenen en sterker te staan is het wel noodzakelijk dat er meerdere originele, ondertekende documenten bij alle partijen aanwezig zijn. Een onderhandse akte kent geen bewijskracht ten aanzien van derden. Daar is een authentieke, door de notaris opgestelde en getekende, akte voor nodig.