Appartement kopen

Juridisch gezien is het kopen van appartement iets anders dat het kopen van een rijtjeshuis. U koopt geen bouwwerk maar het recht om een deel van het gebouw te gebruiken met alles wat er onlosmakelijk aan is verbonden. In feite koopt u een stukje mede-eigendom van het hele gebouw alsmede het recht om dat stukje te gebruiken.

Dit heet ook wel het appartementsrecht.

Splitsingsakte

Appartementsrechten ontstaan door het splitsen van een gebouw in kleine gebruiksruimtes. Dat gebeurt wanneer de notaris aan de hand van bouwtekeningen een splitsingsakte opstelt. In deze akte worden de grenzen tussen de appartementen vastgelegd en bepaald welke ruimtes wel/niet gemeenschappelijk zijn. Deze documenten zijn openbaar. Iedereen mag bij het Kadaster de splitsingstekening en de akte inzien.

Splitsingsreglement

Bij de splitsingsakte hoort een reglement van splitsing. Een belangrijke lijst van alle regels voor eigenaren en bewoners. Wat mag er wel én niet gedaan worden in de gemeenschappelijke ruimtes als gangen, trappen, hal en dakterras? Ook de jaarlijks terugkerende financiële bijdrage voor het onderhoud aan het gebouw keert hierin terug.