Bedenktijd

Bedenktijd is de tijd die kopers hebben om van de koop af te zien, kosteloos zonder opgave van reden. Doorgaans is dat drie dagen vanaf het moment dat de koper het volledig ondertekende koopcontract heeft ontvangen. Let wel, wettelijk mag van deze drie dagen minimaal twee dagen geen zaterdag, zondag of erkende feestdag zijn.

In onderstaand schema ziet u wanneer een bedenktijd eindigt.

Getekend koopcontract ontvangen op: Bedenktijd eindigt 23:59 op:
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Tip: Als u zich wilt bedenken, zorg er dan voor de verkoper en eventueel diens makelaar vóór 23:59 uur op de hoogte zijn van uw verklaring.