Beneficiaire aanvaarding

Het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap houdt in dat een erfgenaam alleen een nalatenschap aanvaardt indien na de afwikkeling ervan een batig saldo over gaat blijven. Men blijft erfgenaam maar eventuele schulden die door de afwikkeling van de nalatenschap zichtbaar raken, zullen geweigerd worden.

Boedelbeschrijving

Het gevolg hiervan is wel dat alle erfgenamen de gezamenlijke plicht krijgen om de nalatenschap af te wikkelen en een boedelbeschrijving te (laten) maken. Er zal een inventarisatie gemaakt moeten worden van alle schulden en bezittingen uit de nalatenschap. Om die reden wordt beneficiair aanvaarden ook wel het aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving genoemd.