Besloten vennootschap

Een besloten vennootschap (met beperkte aansprakelijkheid) is een rechtspersoon waarbij het bedrijfskapitaal in de vorm van aandelen is verdeeld over meerdere aandeelhouders. Samen bezitten zij 100% van alle aandelen. Deze aandelen staan elk op naam. Aandelen zijn derhalve niet zomaar te verhandelen. Zij moeten worden overgedragen via de notaris.

Aansprakelijkheid

De toevoeging ‘beperkte aansprakelijkheid’ betekent dat de aandeelhouders individueel niet aansprakelijk zijn. Alleen bij aantoonbaar wanbeleid lopen zij het risico dat ze ook privé aansprakelijk zijn.