Bewind

Bewind, een ouderwets woord voor bestuur, gaat binnen het erfrecht over een bepaling in een testament waarin een bewindvoerder is aangewezen. De opsteller van het testament heeft dan de wens dat een erfgenaam niet meteen over het geld uit zijn/haar erfdeel mag beschikken. Daar kunnen meerdere redenen voor zijn. De erfgenaam is minderjarig of niet geheel toerekeningsvatbaar. De vrees is dat het al dan niet in generaties opgebouwde kapitaal erdoorheen gejaagd gaat worden. De aangewezen bewindvoerder moet dit voorkomen en tot op een zeker moment het geld gaan beheren.