Centraal Testamenten Register

Het Centraal Testamenten Register (CTR) is een database van alle in Nederland opgestelde testamenten. In het CTR kan iedereen zien of een erflater een testament heeft laten opstellen, op welke dag en tijdstip dit getekend is en waar het zich bevindt. Op die manier kunnen nimmer dubbele testamenten rouleren en hierover twisten ontstaan. Let wel, betrokkenen kunnen alleen zien of er een testament is opgesteld. Dit betekent nog niet dat iedereen kennis kan nemen van de inhoud.

Niet voor iedereen toegankelijk

Recht op volledige inzage in het register en dus ook de inhoud van het testament heeft enkel de notaris. Erfgenamen kunnen hooguit op schriftelijke aanvraag een antwoord krijgen of de erflater een testament heeft laten opmaken, ja of nee. Wie geen erfgenaam is, zal nul op het rekest krijgen