Codicil

Een codicil is een zelf opgestelde notitie (ondertekend en van een datum voorzien) waarin u bepaalde zaken regelt voor na uw overlijden. U kunt er alles in kwijt over uw uitvaart en wie al uw bezittingen gaan krijgen. Alleen roerende goederen kunnen in een codicil worden opgenomen. Voor het toewijzen van huizen, aandelen etc. heeft u een testament nodig.