Commanditaire vennootschap

Een commanditaire vennootschap is een soort van vennootschap onder firma, met dat verschil dat bij een commanditaire vennootschap er twee verschillende vennoten bij zijn betrokken. Een ondernemende vennoot die de dagelijkse leiding heeft, en een stille vennoot die als geldschieter enkel financieel bij het bedrijf is betrokken.

Beherend vs stil

Dit verschil zien we terug in de aansprakelijkheid en fiscale status. De beherende vennoot is volledig – ook prive – aansprakelijk voor het wel en wee van de zaak, terwijl de stille vennootschap slechts het risico van de investering loopt. Fiscaal wordt de beherende vennoot als ondernemer beschouwd, met alle belastingvoordelen van dien. De stille vennoot heeft minder aftrekposten.