Copie collationnée

Een copie collationnée is een ouderwetse term voor ‘vergeleken afschrift’, ook wel gewaarmerkte kopie genoemd. Het is een verklaring van de notaris dat het afschrift een getrouwe kopie is van het origineel. Hiervoor zal de notaris een fotokopie van het origineel maken en daaraan zijn verklaring bevestigen voorzien van zijn handtekening en ambtsstempel. Vanaf dat moment kunnen officiële instanties zich ervan verzekeren dat de kopie absoluut waarheidsgetrouw is.