Curandus

Iemand voor wie de procedure tot onder curatelestelling reeds is gestart, maar waarover de rechter nog geen uitspraak heeft gedaan. Nadat de rechter tot uitspraak is gekomen, vervalt de term en spreken we van ‘onder curatele gestelde’.