Curatele

Curatele is een wettelijke maatregel waarmee een meerderjarig persoon in bescherming genomen kan worden. Dat kan nodig zijn wanneer iemand door geestelijk of lichamelijk onvermogen dan wel door drank- en drugsmisbruik het eigen belangen niet (meer) kan behartigen.

Altijd toestemming vragen

Wie onder curatele staat, is handelingsonbekwaam. Hij/zij moet voor elke beslissing over geld, verzorging en verpleging, behandeling of begeleiding, toestemming vragen aan de curator. Curatele wordt uitsluitend door de rechter opgelegd op aanvraag van een der betrokkenen.