Curator

Een curator is degene die door een rechter is aangesteld om zorg te dragen voor een onder curatele gestelde. Hij/zij behartigt zowel de persoonlijke als zakelijke belangen van de betrokkene en rapporteert aan de rechtbank hierover.

Bij faillissement

De term curator wordt ook gebruikt om degene aan te duiden die zorgt draagt voor een persoon of rechtspersoon die niet meer aan zijn of haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Dit wordt ook wel insolventie genoemd. De curator moet dan ten bate van de schuldeisers eruit halen wat er nog in zit en onder meer de failliete boedel liquideren door bijvoorbeeld een veiling. Hij behartigt dan ook hun belangen, niet die van de gefailleerde persoon of bedrijf.