Erfdeel

Een erfdeel is dat gedeelte uit de erfenis waarop een erfgenaam zijn/haar recht op kan doen gelden.