Erfdienstbaarheid

Een erfdienstbaarheid is een zakelijk recht dat een derde kan uitoefenen op het onroerend goed van de eigenaar. Een veelgebruikt voorbeeld is het recht van een buurman om over uw erf te mogen lopen wegens het ontbreken van een achterpad. Dit is het recht van overpad. Maar er zijn natuurlijk nog andere erfdienstbaarheden mogelijk zoals het recht op uitzicht of het recht van goot. Soms moet er een vergoeding betaald worden, ook wel retributie genoemd.

Geen twisten

Een erfdienstbaarheid ontstaat op basis van een jarenlange gewoonte. Soms spreekt men mondeling iets af maar om ruzie te voorkomen is het ook mogelijk om het notarieel vast te leggen. Bij woningverkoop gaat de erfdienstbaarheid mee naar de nieuwe bewoners.