Erfgenaam

Een erfgenaam is de persoon of rechtspersoon die op basis van een testament of – indien afwezig – een wettelijk voorschrift recht heeft op een erfenis.