Erflater

Erflater is de juridische aanduiding voor degene die is overleden. Zijn/haar achtergebleven bezittingen en schulden behoren tot diens nalatenschap.