Erfpacht

Erfpacht is het recht om een lapje grond en de bebouwing erop te gebruiken alsof u de eigenaar bent. U verkrijgt dit recht wanneer u een woning met erfpacht koopt. Grond en woning blijven dus formeel eigendom van de erfverpachter, meestal de gemeente of woningcorporatie.

Canon

Aan dit recht zijn enkele verplichtingen verbonden. Zo moet u als erfpachter een jaarlijkse vergoeding betalen aan de eigenaar. Deze vergoeding wordt ook wel de erfpachtcanon genoemd. Daarnaast zijn er bepaalde erfpachtvoorwaarden, over de duur van de erfpacht, de bestemming, het onderhoud etc. Al deze voorwaarden dienen opgenomen te zijn in de erfpachtovereenkomst die de erfpachter ondertekent bij de notaris.