Erfrecht

Erfrecht is dat deel van het burgerlijk recht waarin alle regels staan over de eigendommen van een overleden persoon en de rechten en plichten van diens erfgenamen. Erfrecht is belangrijk voor wie zijn/haar partner verzorgd achter wil laten. Nog niet zo lang geleden was dit niet eenvoudig. Langstlevende partners konden tot de bedelstaf geraken dankzij al te inhalige kinderen. Sinds de wetswijziging van 2003 is de partner beter beschermd en zijn de rechten van de kinderen beperkt.