Erfstelling

Erfstelling omschrijft in het testament wie de erflater als zijn/haar erfgenamen aanwijst.