Europese erfrechtverordening

De Europese erfrechtverordening is een Europese verordening over het internationale erfrecht. Het gaat over de manier waarop een erfenis wordt afgewikkeld waarbij verschillende landen zijn betrokken. Dat is het geval bij internationale huwelijken, migraties en buitenlandse nalatenschappen.
Omdat elk land zijn eigen regels in dergelijke situaties hanteerde, is in augustus 2015 de Europese erfrechtverordening ingevoerd.

Welk recht van welk land is van toepassing?

Concreet houdt de verordening in dat indien geen testament is opgesteld het erfrecht van toepassing wordt van het land waar de erflater op het moment van overlijden zijn/haar gewone verblijfplaats had.
Wie dat niet wenst, moet een testament laten opstellen en daarin een rechtskeuze doen. Dat kan niet meer op basis van verblijfplaats, maar moet op basis van nationaliteit.

Verklaring

De Europese erfrechtverordening biedt tenslotte de notarissen de mogelijkheid om een Europese Erfrechtverklaring op te stellen. Erfgenamen en executeurs kunnen daarmee hun rechten en bevoegdheden aantonen in alle lidstaten van de EU.