Executeur

De executeur (letterlijk: uitvoerder) is degene die verantwoordelijk is over de afhandeling van iemands nalatenschap. De taken daartoe staan meestal omschreven in het testament, maar moeten in elk geval gebeuren volgens de wettelijke richtlijnen. Zo moet de executeur rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen, en de aanslag erfbelasting afwerken. Een executeur die geen openheid van zaken geeft, is ontvankelijk voor juridische stappen.

Beloning

Deze taken hoeft de executeur niet onbezoldigd te verrichten. De wet staat hem/haar toe een vergoeding voor alle werkzaamheden te vragen. De begrafenisexecuteur, die slechts de taak heeft de uitvaart te begeleiden, heeft dit recht niet.

Ondersteuning

De executeur wordt in diens werkzaamheden bekrachtigd door een notariële akte: de Verklaring van Executele. Met deze verklaring kan de executeur toegang krijgen tot alle lopende bankrekeningen.