Grosse

Een grosse is een gewaarmerkte afschrift van een notariële, authentieke akte. Een grosse heeft dezelfde kracht als een door de rechter uitgesproken vonnis.