Huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden zijn afspraken die u kunt maken over uw beider bezit en inkomen. Wat gaat wel/niet in de gemeenschap vallen. De afspraken kunnen van toepassing zijn vanaf het moment van trouwen of later (staande huwelijk).

Geen beperkte gemeenschap van goederen

Huwelijkse voorwaarden zijn met name bedoeld om af te wijken van de standaard wijze van trouwen. Als er geen huwelijkse voorwaarden opgesteld zijn, trouwt men sinds 1 januari 2018 in een beperkte gemeenschap van goederen. Alle voorhuwelijkse bezittingen en schulden blijven apart, evenals de schenkingen en erfenissen later. Alleen de tijdens het huwelijk verkregen bezittingen en schulden worden gemeenschappelijk.