In gebreke stellen

Wanneer een koper of verkoper geen gevolg geeft aan de verplichtingen uit de koopovereenkomst, mag de andere partij hem in gebreke stellen. Hij geeft hem dan per brief/mail een laatste kans om binnen een bepaald termijn alsnog te presteren. Denk bijvoorbeeld aan het doen van de aanbetaling. Diegene is dan in verzuim.

Ontbinding

Wanneer er na afloop van het termijn nog niet aan de verplichtingen is voldaan, mag de overeenkomst ontbonden worden. Het vragen van een schadevergoeding hoort ook tot de mogelijkheden.