Informatieplicht

Iedereen die bezig is zijn of haar woning te verkopen is verplicht om de potentiële koper alles te vertellen wat van invloed zou kunnen zijn op de huidige waarde van de woning of de mogelijke verkoopbaarheid later. Verborgen gebreken mogen niet verzwegen worden evenals erfdienstbaarheden. Als aan deze plicht geen gevolg wordt gegeven, mag de koper mogelijk van de koop afzien of schadevergoeding vragen.