Legaat

Een legaat is een exact omschreven geldbedrag en/of goed dat via een testament of codicil wordt toegewezen aan een erfgenaam of buitenstaander. Een dergelijke toewijzing wil nog niet zeggen dat het legaat vroeg of laat zijn bestemming gaat bereiken. Wanneer na het overlijden blijkt dat de nalatenschap nog schulden bevat, zullen deze eerst afgelost moeten worden. Daarnaast is het niet onmogelijk dat de begunstigde eerder komt te overlijden. In dergelijke situatie valt het legaat gewoon weer terug in de nalatenschap.