Legataris

Een legataris is degene die een legaat krijgt toegewezen. Dat hoeft dus nooit een erfgenaam te zijn, aangezien in principe iedereen een legaat toegewezen kan krijgen. Legatarissen hebben dan ook niet dezelfde rechten als erfgenamen. Zo kan het legaat komen te vervallen wanneer er nog schulden afgelost moeten worden.