Legitieme portie

De legitieme portie is een deel van de waarde van een nalatenschap, om precies te zijn dat gedeelte waarop een kind minimaal recht heeft, ook al is hij/zij onterfd of is er na vele schenkingen niets meer over van de nalatenschap.

Geen goederen

Een legitieme portie gaat dus altijd over geld. Kinderen die onterfd zijn kunnen een beroep doen op hun legitieme portie. Zij dienen daartoe zelf het initiatief te nemen. Een claim op goederen kunnen ze niet maken. Daar moet je erfgenaam voor zijn. Voor de hoogte van de legitieme portie kan concreet gedacht worden aan de helft van het erfdeel dat het onterfde kind zou ontvangen als hij/zij niet onterfd zou zijn.