Legitimaris

Legitimaris is de juridische benaming van een kind of kleinkind dat recht heeft op de legitieme portie en daarop een beroep kan/wil doen. Legitieme porties komen vaak ter sprake bij onterfde kinderen, maar in principe is elk kind of kleinkind legitimaris. Daarvoor hoeft het niet onterfd te zijn.