Mandeligheid

Een mandeligheid verwijst naar een gemeenschappelijk eigendom. Dat kan zijn het eigendom van een afscheidingsmuur, een heg, pad of slootje achter het huis. Beide partijen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud ervan. Ze moeten elkaar daartoe ook toegang geven.