Mentorschap

Mentorschap is een maatregel van de kantonrechter. Het betekent dat de rechter oordeelt dat een meerderjarig persoon niet (meer) in staat is om voor zichzelf op te komen en beslissingen te nemen over de eigen verzorging en begeleiding. Daarvoor missen ze de familie of anderen waarop ze terug kunnen vallen. Als gevolg hiervan zal de rechter een mentor aanwijzen die zijn/haar belangenbehartiger en wettelijke vertegenwoordiger wordt.