Minuut

De minuut staat voor de minuutakte. Dat is de authentieke akte die door de notaris is opgemaakt en getekend. Alle authentieke aktes die hij heeft opgesteld worden door hem bewaard.