Nalatenschap

Een nalatenschap is alles wat u bij uw overlijden aan goederen en schulden achterlaat. De bestemming ervan is vastgelegd in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Daarin staat de lijn der vererving en alle rechten en plichten van de erfgenamen. Wanneer een erflater hiervan wil afwijken, zal hij/zij een testament moeten laten opstellen.