Onderzoeksplicht

Elke koper van onroerend goed is verplicht de woning te onderzoeken op zichtbare gebreken. Op die manier wordt voorkomen dat de koper achteraf denkt iets gekregen te hebben wat men niet had verwacht. De koper dient het onderzoek zorgvuldig en actief uit te voeren. Eventueel kan er een bouwkundig advies bij het onderzoek betrokken worden. Wanneer niet aan de onderzoeksplicht voldaan wordt, zal het voor de koper moeilijk worden om later bij verborgen gebreken de verkoper aansprakelijk te stellen of de koop terug te draaien.

Informatieplicht gehandhaafd

De onderzoeksplicht laat de verkoper niet onverlet om de koper zo goed mogelijk te informeren en te voldoen aan de informatieplicht.