Onterven

Onterven houdt in dat er per testament bepaald wordt dat een of meerdere erfgenamen niet van de testateur mogen erven en derhalve geen erfgenaam meer zijn van diens nalatenschap.

Legitiem

Iemand onterven betekent nog niet dat hij/zij met lege handen achter zal blijven wanneer de nalatenschap positief is. Er is daar nog het recht op de legitieme portie. Een geldbedrag die de onterfde binnen vijf jaar mag opeisen.