Opstalrecht

In de wet staat het opstalrecht omschreven als een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak een ander gebouw of beplanting in eigendom te hebben of te verkrijgen. Opstalrecht doorbreekt hiermee het gewone recht van natrekking, het recht om een bouwwerk op eigen grond ook als echt uw eigendom te mogen beschouwen.

Erfpacht

Het opstalrecht komt soms samen met een ander recht: het erfpacht. Wanneer u een woning met erfpacht gaat kopen, blijft de grond eigendom van bijvoorbeeld de gemeente. U mag dan niet zonder toestemming van de verpachter de woning ingrijpend verbouwen. Het recht van opstal en erfpacht zijn hierin onlosmakelijk met elkaar verbonden.