Overdracht woning

De overdracht van een woning komt tot stand op het moment dat de notaris de handtekening zet onder de leveringsakte, sleutels worden overhandigd en uiteindelijk de woning van eigenaar wisselt. Mogelijk dat er eerder nog een inspectie van de woning door de koper heeft plaatsgevonden, maar dat is – hoewel aanbevolen – niet verplicht.

Inschrijving Kadaster

Verder is het mogelijk dat de aankoopmakelaar aanwezig is. In elk geval zal de notaris nu ieders ondertekening ervoor zorgen dat de leveringsakte wordt ingeschreven in het openbaar register van het Kadaster. Vanaf dat moment is de overdracht een onbetwistbaar feit.