Overdrachtsbelasting

Iedereen die onroerend goed koopt, is verplicht overdrachtsbelasting te betalen. Deze moet afgedragen worden op het moment dat de overdracht van de woning plaatsvindt. Meestal betaalt de koper de belasting (kosten koper), maar wanneer een nieuwbouwwoning wordt aangeschaft komen deze kosten voor de verkoper. We spreken dan over v.o.n. (vrij op naam). Voor de bijbehorende grond zal men eventueel wel overdrachtsbelasting moeten afdragen.

2%

De hoogte van de overdrachtsbelasting is afhankelijk van de waarde van de woning op het moment van overdracht. Standaard bedraagt zij 2% bij woningen en 6% bij de overdracht van andersoortig onroerend goed als bedrijfsruimtes.

Uitzonderingen

Er hoeft geen overdrachtsbelasting betaald te worden in de volgende situaties:

  • Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen kan een der partners de helft van de woning verkrijgen. Hierover is geen overdrachtsbelasting verschuldigd.
  • Een woning erven zou tot gevolg kunnen hebben dat er dubbel belasting (erfbelasting) betaald moet worden. Erfgenamen hoeven derhalve geen overdrachtsbelasting af te dragen.