Partnerpensioen

Partnerpensioen is de naam van hetgeen ze vroeger weduwen- en wezenpensioen noemden. Het houdt in dat na het eerste overlijden de langstlevende partner het recht krijgt op het opgebouwde pensioen van de overledene. De hoogte hiervan is doorgaans 70%.