Partnerschapsvoorwaarden

Partnerschapsvoorwaarden zijn de “huwelijkse voorwaarden” van het geregistreerd partnerschap. Een notariële akte waarmee de financiële positie van de geregistreerde partners geregeld kan worden.

Beperkte gemeenschap van goederen

Als er geen partnerschapsvoorwaarden zijn opgesteld, zult u gaan tekenen onder een beperkte gemeenschap van goederen. Sinds het nieuwe huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 van kracht is geworden blijven ook voor geregistreerde partner de eigendommen en schulden prive evenals later schenkingen en erfenissen. Alleen de tijdens het partnerschap verkregen eigendommen en schulden worden gemeenschappelijk. Wie dat niet wenst, dient partnerschapsvoorwaarden op te laten stellen. Dan regelt u zelf de financiele verhoudingen en vrijwaart u elkaar bijvoorbeeld  van schulden en een onderneming.